קובץ סיפורים לזכרו של איתמר בן גל הי"ד

השנה אנו מעלים את זכרו של הרב איתמר בן גל הי'ד אשר פעל למיסוד מחנה תורני בישיבת – הר ברכה, ונרצח בדרכו לביתו. יהי זכרו ברוך.