ישיבת אהבת ישראל נתיבות

תיאור המחנה התורני אצלנו

הישיבה דוגלת בלימוד תורה המביא לידי מעשה, על פי דברי חז"ל במסכת קידושין: "גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה". הישיבה שוכנת בעיר נתיבות בסימן מעורבות בקהילה.

הרציונל של המחנה הוא מפגש של התלמידים עם נושא-על אותו נפגוש בדרכים לימודיות וחווייתיות. מכיוון שמדובר בתקופה בה נחרב הבית בחרנו לעסוק בנושא: "מחורבן לבניין". השבוע יעסוק במציאות האידיאלית של בניין המקדש והיות עם ישראל אור לגויים, ימשיך למאורע החורבן ולסיבותיו וימשיך לבניין המחודש בימינו – ההזדמנות וגודל האחריות.

תאריך המחנה: 2-9 ביולי

עלות: 700 ₪

 

איש קשר:

003-man-user יגאל גיליס

001-smartphone 050-5999023

002-close-envelope  office@mbn.org.il 

הרשמה: