ישיבת כרם ביבנה

תיאור המחנה התורני אצלנו

'כרם ביבנה' העתיקה נוסדה לפני כאלפיים שנה על ידי רבן יוחנן בן זכאי שהבין כי קיומה של האומה לאחר החורבן הנורא, תלוי אך ורק בכינוסם של חכמים העוסקים בתורה. 'כרם ביבנה' החדשה בנויה אף היא על אותו יסוד ועל אותה הבנה. ברם, בכרם ביבנה של ימינו עוסקים בתורה הבונה את העם בתקופת גאולתו.מ'כרם ביבנה' יצאה בשורת לימוד התורה לעולם הציוני דתי. מכאן בא לעולם הרעיון של מחויבותם העמוקה של לומדי התורה להגנה על הארץ ועל העם היושב בה, רעיון שהוגשם במציאות במסגרת ה'הסדר'.

תכנית המחנה:
לימוד בבית המדרש של הישיבה בסוגיות אקטואליות, בנוסף לשיעורים בנושאים שונים ומרתקים מפי ראשי הישיבה והרמי"ם, סיורי תנ"ך בשטח, ופעילויות נוספות.

תאריך המחנה: 8-15 ביולי

עלות: 600 ₪

איש קשר:

003-man-user יעקב דואני

001-smartphone 0503993477

002-close-envelope  kobi.duni@gmail.com 

הרשמה: