ישיבת ברכת משה

תיאור המחנה התורני אצלנו

מתוך דברי ראש הישיבה, הרב יצחק שילת, באירוע ה-40 לישיבה:

"על מה חלמנו כאשר הקמנו את הישיבה לפני ארבעים שנה? חלמנו על חיל גדול של בני תורה שישנו את פני החברה הישראלית. ראשית לכל, חלמנו על תלמידי חכמים גדולים, גדולי תורה ממש, אשר יצאו מהישיבה אחרי שנים רבות של לימוד והתעלות, לתפקידי מנהיגות רוחנית, להיות תופשי התורה בעם ישראל, פוסקי הלכה, מרביצי תורה ומחנכים. האמנו, ועודנו מאמינים, כי מנהיגות רוחנית אמיתית תצמח רק מאנשים בעלי שאר רוח, המעורים בחברה וקשובים לצורכי הדור, נושאים בעול עם חבריהם בשירות בצה"ל, מתייחסים באהבה לעם ישראל כולו על כל גווניו ועדותיו, ושואפים לחזק ולרומם את מדינתנו, מדינת ישראל".

בישיבה יש כ200 תלמידים ומלמדים בישיבה בין היתר הרב חיים סבתו, הרב יצחק שילת ועוד.

ימי הלימוד שיתקיימו בישיבתנו יכללו שיעורים מפי ראשי הישיבה ורבניה, חבורות לימוד יחד עם האברכים וחברותות עם תלמידי הישיבה. השיעורים בימי הלימוד יעסקו בנושאים עיוניים ואקטואליים בתחומי הגמרא, האמונה והתנ"ך.

חווית לימוד תורה משמעותית – לימוד בחברותות, שיעורים באמונה, גמרא ותנ"ך, מפגשים עם רבני הישיבה: הרב חיים סבתו, הרב יצחק שילת, הרב אלישע אבינר ועוד.

תאריך המחנה: א אב – ו אב (13-18 ביולי)

עלות: 150 ₪

איש קשר:

003-man-user אלירן פלנר

001-smartphone 0527747754

002-close-envelope  eliran.f4@gmail.com 

הרשמה: